Saturday, 24 February, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Monilija laxa voćnjak

Tag Archives: Monilija laxa voćnjak

Monilija laxa – opasan protivnik Vašeg voćnjaka

kruska monilia prekalemljivanje

Moniliia laxa – visoke temperature izazivaju “kretanje” vo?aka. U nekim krajevima se o?ekuje cvetanje vo?aka i raste opasnost za razvoj bolesti monilia laxa koja je  prouzrokova? sušenja cvetova, gran?ica košti?avog vo?a infekciju može ostvariti prvenstveno u fazi cvetanja kada dolazi do sušenja zaraženih cvetova. Preko inficiranih cvetova dolazi do zaraze lastara i grana. Na lastarima se javljaju pege koje su ... Read More »