Thursday, 18 January, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: monilia

Tag Archives: monilia

Leska – štetnici koji smanjuju prinose biljke

leska - štetnici uzgojni oblici orezivanje leske

Leska – štetnici. Lesku napada ve?i broj štretnih organizama. Najzna?ajniji patogeni koji nanose ekonomske štete su Monilinia fructigena (trulež plodova), Phyllactinia guttata (pepelnica leske), Monilia ploda se javlja uglavnom svake godine,više u vlažnim uslovima kada su vlažna prole?a i u vo?njacima koji su podignuti na vlažnim terenima. Parazit se razvija na tek zametnutim plodovima. Simptomi su u vidu sitnih pega ... Read More »

Zaštita voćnjaka u maju mesecu

trešnja kordija manjak elemenata

Zaštita vo?njaka – U mesecu maju vo?ke napada najve?i broj šteto?ina i bolesti, pa se prema tome mora baš sada posvetiti najve?a pažnja njihovom suzbijanju. Odmah posle cvetanja izvodi se prvo letnje prskanje i to po mogu?stvu sa kombinovanim sredstvima, sa kojima se u isti mah suzbijaju bolesti i šteto?ine. Protiv bolesti najbolje je izvršiti preventivnu zaštitu kontaktnim fungicidima. Protiv ... Read More »