Friday, 23 March, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: monilia

Tag Archives: monilia

Leska – štetnici koji smanjuju prinose biljke

leska - štetnici uzgojni oblici orezivanje leske lešnik

Leska – štetnici. Lesku napada veći broj štretnih organizama. Najznačajniji patogeni koji nanose ekonomske štete su Monilinia fructigena (trulež plodova), Phyllactinia guttata (pepelnica leske), Monilia ploda se javlja uglavnom svake godine,više u vlažnim uslovima kada su vlažna proleća i u voćnjacima koji su podignuti na vlažnim terenima. Parazit se razvija na tek zametnutim plodovima. Simptomi su u vidu sitnih pega ... Read More »

Zaštita voćnjaka u maju mesecu

prstenovanje rezidba trešnja kordija manjak elemenata rezidba mladih marela hibrid

Zaštita vo?njaka – U mesecu maju vo?ke napada najve?i broj šteto?ina i bolesti, pa se prema tome mora baš sada posvetiti najve?a pažnja njihovom suzbijanju. Odmah posle cvetanja izvodi se prvo letnje prskanje i to po mogu?stvu sa kombinovanim sredstvima, sa kojima se u isti mah suzbijaju bolesti i šteto?ine. Protiv bolesti najbolje je izvršiti preventivnu zaštitu kontaktnim fungicidima. Protiv ... Read More »

Monilia laxa – opasan protivnik Vašeg voćnjaka

kruska monilia laxa prekalemljivanje

Monilia laxa opasan protivnik – visoke temperature izazivaju “kretanje” voćaka. U nekim krajevima se očekuje cvetanje voćaka i raste opasnost za razvoj bolesti monilia laxa koja je  prouzrokovača sušenja cvetova, grančica koštičavog voća infekciju može ostvariti prvenstveno u fazi cvetanja kada dolazi do sušenja zaraženih cvetova. Preko inficiranih cvetova dolazi do zaraze lastara i grana. Na lastarima se javljaju pege koje su ... Read More »