Tuesday, 16 January, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Monilia laxa cvetanja voćaka

Tag Archives: Monilia laxa cvetanja voćaka

Monilia laxa u voćnjaku tokom cvetanja voćaka

jabuka sistemi voćnjak njegovo održavanje nova djubriva voćnjak u pripremi

Monilija laxa  na svim vrstama košti?avog vo?a dolazi u dva posve razli?ita oblika: 1./  kao sušenje mladice sa cvetovima – Monilia (Monilinia) laxa   2./  kao trulež plodova – Monilia (Monilinia) fructigena U jezgri?avih vrsta vo?aka (jabuka, kruška) monilija dolazi prvenstveno samo kao uzro?nik truleži ploda, a vrlo rijetko i izuzetno i kao sušenje mladica u cvatnji. Na dunji se ... Read More »