Saturday, 13 January, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: moldova

Tag Archives: moldova

Loza koja je razvila otpornost na bolesti

berba loza prerada grožđa

Loza koja je razvila otpornost – Da bi se na oku?nici proizvelo zdravo i kvalitetno stono grož?e, veliku pažnju treba posvetiti pre svega izboru sortimenta. Za ovu namenu su mnogo pogodnije interspecijes stone sorte.  Vinske i stone sorte se zna?ajno razlikuju po morfološkim i proi- zvodnim karakteristikama. Kod vinskih sorti prioritet se daje proizvodnim karakteristikama, a estetski izgled je manje ... Read More »