Wednesday, 20 June, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: mleko

Tag Archives: mleko

Izostanak mleka kod suprasnih krmača

prasad ishrana priplodnih ishrana svinja izostanak mleka prašenje mlečnost krmača

Izostanak mleka – Izostanak lučenja mleka i smanjenje količine mleka U normalnim uslovima lučenje mleka počinje neposredno pred ili tokom samog prašenja. Ponekad iz nepoznatih razloga kod nekih krmača lučenje mleka posle prašenja izostaje. Potpuni izostanak lučenja mleka, ne može se povezati sa strukturom, kvalitetom i količinom hrane. Ova pojava je rezultat hormonskog poremećaja i on se može korigovati davanjem ... Read More »

Mleko prerada na pravilan bezbedan način

sjenička mleko prerada sajam etno

Mleko prerada – Mleko i mlečni proizvodi su idealna hrana za ljudsku upotrebu, međutim mleko je i idealno stanište za razne mikroorganizme koji svojim prisustvom umanjuju kvalitet ili ga čine neupotrebljivim za ljudsku ishranu. Kod nas najrasprostranjenija mana sira je nadimanje, koje se uglavnom javlja na prelazu između štalske i pašnjačke ishrane, kao i leti kada su prisutne visoke temperature ... Read More »

BRITISH MILKSHEEP velika korist za odgajivače

ovca mleko british milkship ishrana bremenitih podsticaji 2018.

British (Britanski) Milksheep izvorno bio je poznat kao Alderbred pasmina doma?ih ovaca koju je razvio Lawrence Alderson u Wiltshireu i Northumberland. Izvozi se u nekoliko zemalja, uklju?uju?i Ma?arsku, Francusku i Gr?ku – kod nas je na imanju Gabri?. Ta?an sastav pasmine nikada nije proglašen,. Kao što naziv pasmine sugeriše, to je plodan producent mleka, a uspostavljeni su nekoliko velikih mle?nih stada. ... Read More »

IMLEK za srećnije detinjstvo u Novom Sadu

masti u mleku

IMLEK nastavlja svoju humanu akciju za sre?nije detinjstvo dece širom Srbije. Nakon Niša i Kruševca otvaranje de?ijeg igrališta u Novom Sadu, tre?eg po redu u okviru velike društveno odgovorne kampanje “Moja Kravica Rasti sre?no”, koje ?e biti održano u utorak 11.04.2017. godine sa po?etkom u 12:00h, u parku „Aleja Mike Anti?a“, Bulevar Cara Lazara – Novi Sad. “Moja Kravica” je omiljeni ... Read More »

Pravilnik o podsticajima u 2017. – jednak za sve ?

podsticaji investicije ipard program zadruga kooperativa

Pravilnik o podsticajima u sto?arstvu za kvalitetna rasplodna grla –  Zakoni, pravilnici, uredbe, Kvalitetne priplodne krma?e, Pravilnici, Sto?arstvo 21 ožujka 2017 Objavljen u ,, Službenom glasniku RS “, broj 26/17 od 20. marta 2017. godine. Pravo na podsticaje imaju: pravna lica, preduzetnik i fizi?ka osoba – nosilac komercijalnog porodi?nog poljoprivrednog gazdinstva Ovom pravilnikom bliže se propisuju uslovii na?in ostvarivanja prava na podsticaje ... Read More »

Mleko može doneti dobit za poljoprivrednike ?

mlekari

Mleko može doneti dobit – Dan proizvo?a?a mleka je okupio veliki broj posetilaca, kako ?lanova Asocijacije tako i drugih u?esnika u lancu proizvodnje mleka.  Dobre vesti za proizvo?a?e su doneli u?esnici Godišnje skupštine CAPMV – iz Ministarstva poljoprivrede, Poljoprivrednog fakulteta, Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, Uprave za agrarna pla?anja. Predlog o Pravu pre?eg zakupa zemljišta je utvrdio da se zemljište izdaje ... Read More »

Dan proizvođača mleka – 14. 02 2017. u Novom Sadu

mleko limuzin rasa ishrana krava

DAN PROIZVO?A?A MLEKA – 14.02.2017 godine u Novom Sadu, na adresi: Trg Dositeja Obradovi?a broj: 8 POLJOPRIVREDNI   FAKULTET sa po?etkom u 13 ?asova. Godišnju Skupštinu ?e obeležiti prisustvo velikog broja proizvo?a?a mleka iz svih krajeva zemlje, velikih, malih i srednjih doma?instava – bez obzira na koli?inu proizvodnje, kao i veliki broj farmera, proizvo?a?a i ?lanova drugih udruženja, asocijacija, organizacija i ostalih zainteresovanih. ... Read More »

Masti u mleku – kako povećati njihov procenat

masti u mleku

Masti u mleku – Veoma je važno pove?ati koli?inu masti u mleku jer ?e to doprineti ekonomskoj efikasnosti uzgoja. Pravilnim izborom hrane to možemo uspeti. Maksimalno konzumiranje kabaste hrane.Koja je to koli?ina hrane koju goveda mogu da konzumiraju zavisi od velikog broja faktora. Mogu?nosti konzumiranja dnevno na 100 kg/kg su: odli?no seno – 3 kg; vrlo dobro seno – 2,5 kg; ... Read More »

Podsticaji i premije u poljoprivredi za 2017. godinu

podsticaji investicije ipard program zadruga kooperativa

Podsticaji i premije u poljoprivredi – Vlada Srbije usvojila je danas Uredbu o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2017. godini. Prema tom dokumentu, za podsticaje za biljnu i sto?arsku proizvodnju, odnosno za direktna pla?anja, iz agrarne kase bi?e izdvojeno 18.672.453.000 dinara. Za premije za mleko namenjene su 3,4 milijarde dinara, dok ?e za osnovne podsticaje za biljnu ... Read More »

JARAD zahtevaju veliku pažnju svaki dan

nega jaradi probiotici jarad koze kozarstvo

JARAD zahtevaju – Poznato je da ishrana mladunaca u prvim, kritičnim danima života najviše utiče na normalan rast i razvoj kao i na celokupni zdravstveni blten budućeg proizvodnog grla. Otuda je i za mladu jarad neophodno da se u potpunosti sprovede pravilan postupak ishrane u toku prve nedelje života. Neposredno po rođenju, od primarnog značaja je da jare posisa prvo majčino ... Read More »