Friday, 19 January, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: MLEKO kefir

Tag Archives: MLEKO kefir

Kefir kiselo mlečni napitak za zdravlje i zaradu

organska proizvodnja kontrola mlečnosti

Kefir kiselo mle?ni napitak u kojem fermentacijom mešovitih kultura (mle?no kiselinskih bakterija i kvasca) nastaju mle?na kiselina, alkohol i ugljen dioksid. Bakterije mle?nokiselinskog vrenja proizvode kiselinu a kvasci alkohol i CO2. Razlikuju se nekoliko vrste kefira: Jednodnevni ili slabi kefir koji je penušav i kiselosti oko 360SH sa oko 0,2 % alkohola Dvodnevni ili srednji koji je nešto re?i kiselost ... Read More »

MLEKO – jogurt, kefir uz bakterije i kvasce

MLEKO – jogurt, kefir. Fermentisani proizvodi od mleka pripadaju grupi konzumnih proizvoda jer sadrže sve sastojke mleka i obi?no su pripremljeni da se odmah mogu konzumirati. Hranljiva vrednost ovih proizvoda je ravna mleku, s tim što zbog delimi?nog razlaganja laktoze, kod osoba intolerantnih na laktozu, imaju prednost. Dobijanje fermentisanih proizvoda podrazumeva fermentaciju laktoze sa stvaranjem mle?ne kiseline i drugih proizvoda ... Read More »