Sunday, 17 December, 2017
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: mlekara

Tag Archives: mlekara

Mlekara u vlasništvu proizvođača mleka – zadrugara

Mlekara u vlasništvu proizvo?a?a mleka – Osnovni princip je otkup svih ponu?enih koli?ina mleka, zatim redovna isplata, ulaganje u razvoj, pa tek onda sticanje profita. Impresivno je videti kapacitete Mlekare Celje u selu Medloga okružene šumom i zelenim livadama. Neupu?eni bi mogli pomisliti da se radi o lepo ure?enim hotelskom prostoru visoke kategorije. A ?lanove Društva agrarnih novinara iz Novog ... Read More »