Thursday, 18 January, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: mleka

Tag Archives: mleka

Sir i neohodna higijena mleka

sjenička mleko prerada sajam etno

Sir i neohodna higijena – Mleko i mle?ni proizvodi su idelna hrana za ljudsku upotrebu, me?utim mleko je i idealno stanište za razne mikro organizme koji svojim prisustvom umanjuju kvalitet ili ga ?ine neupotrebljivim za ljudsku ishranu. Jedna od najrasprostranjenija mana sira je rano nadimanje, koja se uglavnom javljaja na prelazu izme?u štalske  i pašnja?ke ishrane i leti kada su prisutne visoke ... Read More »

AWASSI ovca

organski romanovska ovce zarazne ovce metiljavost

  Pasmina awassi je dobila ime po beduinskom plemenu El avas. Postoji gotovo 5.000 godina (Epstain). Rasprostranjena je na podru?jima Jordana,  Egipta, Sirije,  Izraela. Neselekcionirani primerci ove pasmine i danas, kao što je to bio slu?aj pre provedene selekcije, imaju mle?nost od 60 lit. mleka u laktaciji. Veliki revolucionarni preokret se dogodio kada je 1950.g. Finci, ( vrstan selekcionar i ... Read More »

Kiselost mleka, načini njegovog utvrđivanja

Odre?ivanjem kiselosti u mleku utvr?uje se svežina i održivost mleka.Ako mleko posle muže stoji ne ohla?eno pove?ava se kiselost za nekoliko sati. Pove?anje kiselosti nastaje zbog razlaganje laktoze i drugih sastojaka mleka dejstvom odnosno pod uticajem mikroorganizma. Stoga kiselost mleka pokazuje svežinu i higijensku ispravnost mleka. Postoji više metoda za odre?ivanje kiselosti mleka: Alkoholni test – potrebna srestva: etil alkohol ... Read More »