Thursday, 19 October, 2017
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: mlek

Tag Archives: mlek

Investicije u prerađivačke kapacitete – bolja zarada

podsticaji investicije ipard program

Investicije u prerađivačke kapacitete IPARD – Kada se radi o investicijama u fizičku imovinu, koje se tiču prerade i marketinga poljoprivrednih proizvoda i proizvoda ribarstva, postoje opšti i specifični kriterijumi za svaki sektor. Pravo na podsticaje imaju makro, mala i srednja pravna lica, kao što je definisano u članu 6.Zakona o računovodstvu Republike Srbije. Potencijalni korisnik sredstava, koji nije vlasnik ... Read More »