Sunday, 25 March, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: mlek

Tag Archives: mlek

Investicije u prerađivačke kapacitete – bolja zarada

redosled hranjenja mašinska podsticaji investicije ipard program zadruga kooperativa cigaja koze

Investicije u prera?iva?ke kapacitete IPARD – Kada se radi o investicijama u fizi?ku imovinu, koje se ti?u prerade i marketinga poljoprivrednih proizvoda i proizvoda ribarstva, postoje opšti i specifi?ni kriterijumi za svaki sektor. Pravo na podsticaje imaju makro, mala i srednja pravna lica, kao što je definisano u ?lanu 6.Zakona o ra?unovodstvu Republike Srbije. Potencijalni korisnik sredstava, koji nije vlasnik ... Read More »