Friday, 21 September, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: mlečnosti

Tag Archives: mlečnosti

Ishrana krava, načini, povećanje mlečnosti

mleko limuzin rasa ishrana krava

Mlečnost,  ishrana   ISHRANA KRAVA – Sistemi držanja u velikoj meri određuju moguće načine hranjenja goveda, tako da količina hrane po jednom grlu može značajno da varira u zavisnosti od toga da li se primanjuje ograničena ishrana ili ishrana po volji, ili kombinacija  ova dva osnovna načina hranjenja.U oba sistema držanja krava (vezani i slobodni) grupna ishrana se češće primenjuje, tako što se ... Read More »