Thursday, 19 October, 2017
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: mlečnosti

Tag Archives: mlečnosti

Ishrana krava, načini, povećanje mlečnosti

mleko

NAČIN ISHRANE KRAVA – Sistemi držanja u velikoj meri određuju moguće načine hranjenja goveda, tako da količina hrane po jednom grlu može značajno da varira u zavisnosti od toga da li se primanjuje ograničena ishrana ili ishrana po volji, ili kombinacija  ova dva osnovna načina hranjenja.U oba sistema držanja krava(vezani i slobodni) grupna ishrana se češćeprimenjuje, tako što se za pojedine proizvodne grupe ... Read More »