Saturday, 24 February, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Mlečnost

Tag Archives: Mlečnost

Mlečnost krava kvalitetna hrana uslov uspeha

surutka uzorkovanje mlečnost krava

Mlečnost krava – Da bi postigli visoku mlečnost kod krava neophodno je odrediti veličinu i obim dnevnih obroka. Obrok treba da ima veći sadržaj koncentrata i sočnih hraniva, a bolji kvalitet i veću hranljivu vrednost kabastih hraniva. Preterana opterećenost organa za varenje hranom  Nepovoljno deluje na tok varenja,opterećuje rad srca i pluća što može dovesti do različitih obolenja. U obroku ... Read More »

MLEČNOST krmača uslovi za kvalitet mleka-ISV

MLE?NOST krma?a – Dobra mle?nost je jedna od najvažnijih osobina krma?a. Najbolji pokazatelj mle?nosti krma?a je veli?ina i ujedna?nenost prasadi u leglu po zalu?enju. Krma?e nasle?uju mle?nost, pa se selekcijom u zapatu ova osobina može poboljšati. Nekim merama pre ili posle prašenja se u dobroj meri može uticati na pboljšanje mle?nosti. Prasad sisaju veoma ?esto. U prvih 24 ?asa 20-25 ... Read More »