Tuesday, 17 October, 2017
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Mlečnost

Tag Archives: Mlečnost

MLEČNOST krmača uslovi za kvalitet mleka-ISV

MLEČNOST krmača – Dobra mlečnost je jedna od najvažnijih osobina krmača. Najbolji pokazatelj mlečnosti krmača je veličina i ujednačnenost prasadi u leglu po zalučenju. Krmače nasleđuju mlečnost, pa se selekcijom u zapatu ova osobina može poboljšati. Nekim merama pre ili posle prašenja se u dobroj meri može uticati na pboljšanje mlečnosti. Prasad sisaju veoma često. U prvih 24 časa 20-25 ... Read More »

Mlečnost krava kvalitetna hrana uslov uspeha

Mlečnost krava – Da bi postigli visoku mlečnost kod krava neophodno je odrediti veličinu i obim dnevnih obroka. Obrok treba da ima veći sadržaj koncentrata i sočnih hraniva,a bolji kvalitet i veću hranljivu vrednost kabastih hraniva.Preterana opterećenost organa za varenje hranom  Nepovoljno deluje na tok varenja,opterećuje rad srca i pluća što može dovesti do različitih obolenja. U obroku treba da ... Read More »