Monday, 23 July, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Mlečnost

Tag Archives: Mlečnost

Stočni kvasac sa dodatkom elementa hrom

tov junadi izbor ishrana teladi stočni kvasac pravilnik podsticaji

Stočni kvasac – Hrom se smatra esencijalnim mikroelementom. Razni nepovoljni uticaji koji često vladaju na farmama kao što su uslovi držanja, ishrane, socijalni i metabolički stresovi ( rano odbijanje, intenzivni uslovi odgajanja, transport, visoka proizvodnja, graviditet, i sl.) smanjuju prirodne odbrambene mehanizme i pospešuju razvoj metaboličkih i infektivnih poremećaja. Pomenuti poremećaji i problemi mogu da preveniraju ako se u obroke uključi ... Read More »

MLEČNOST krmača uslovi za kvalitet mleka-ISV

prasad ishrana priplodnih ishrana svinja izostanak mleka prašenje mlečnost krmača

MLEČNOST krmača – Dobra mlečnost je jedna od najvažnijih osobina krmača. Najbolji pokazatelj mlečnosti krmača je veličina i ujednačenost prasadi u leglu po zalučenju. Krmače nasleđuju mlečnost, pa se selekcijom u zapatu ova osobina može poboljšati. Nekim merama pre ili posle prašenja se u dobroj meri može uticati na pboljšanje mle?nosti. Prasad sisaju veoma ?esto. U prvih 24 časa 20-25 ... Read More »

Mlečnost krava kvalitetna hrana uslov uspeha

procena kvaliteta zasušenje mlečnost krava ocena telesne kondicije ishrana krava krave

Mlečnost krava – Da bi postigli visoku mlečnost kod krava neophodno je odrediti veličinu i obim dnevnih obroka. Obrok treba da ima veći sadržaj koncentrata i sočnih hraniva,a bolji kvalitet i veću hranljivu vrednost kabastih hraniva. Preterana opterećenost organa za varenje hranom  Nepovoljno deluje na tok varenja, opterećuje rad srca i pluća što može dovesti do različitih obolenja. U obroku ... Read More »