Saturday, 24 February, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: mlečnih krava

Tag Archives: mlečnih krava

Procena kvaliteta mlečnih krava

 Procena kvaliteta – Prilikom nabavke mle?nih krava veoma je važna vizuelna procena grla. Vizuelna procena i dobro prepoznavanje karakteristika krava je preliminaran pokazatelj mle?nosti, dugove?nosti i reproduktivne sposobnosti grla. Procena telesne razvijenosti je kriti?ko ocenjivanje grla kojim se utvr?uje da li doti?no grlo svojim ukupnim izgledom garantuje pored  dobrog zdravlja  i visoku proizvodnju. Linearna ocena je nastala u skladu sa ... Read More »