Friday, 21 September, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: mlečna zrelost

Tag Archives: mlečna zrelost

Siliranje kukuruza – odredite pravi trenutak

kukuruz za silažu siliranje kukuruza nove tehnologije

Siliranje kukuruza treba obaviti kada se sadržaj suve materije biljke kreće od 30- 35 %.  Sadržaj suve materije u celoj biljci kukuruza može se proceniti prema fiziološkom stanju zrna kukuruza. Postoje više načina utvrđivanja optimalnog vremena za siliranje kukuruza a jedan od pokazatelja je pojava brazdice ili useka pri vrhu zrna. Smatra se da nakon 14-20 dana od pojave prvog ... Read More »