Wednesday, 19 September, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: mladi voćnjak

Tag Archives: mladi voćnjak

Međukultura u mladim voćnjacima uz oprez

obrada zemljišta voćnjak dobre - voćnjaci biostimulatori

Me?ukultura u mladim vo?njacima uz oprez – u  nasadima me?uprostor se može koristiti za gajenje useva odnosno uzrodica. Ove me?ukulture se mogu gajiti samo ako je zemljište plodno i ako se odaberu pogodne kulture koje u ovom slu?aju, ako se me?uusevi obra?uju, povoljno uti?u i na porast i razvoj vo?aka. Me?utim ako se pogrešno izaberu biljke, vo?kama se može naškoditi ... Read More »