Thursday, 19 October, 2017
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: mladi voćnjaci

Tag Archives: mladi voćnjaci

Međukultura u mladim voćnjacima uz oprez

voćnjak - voćnjaci biostimulatori

Međukultura u mladim voćnjacima uz oprez – u  nasadima međuprostor se može koristiti za gajenje useva odnosno uzrodica. Ove međukulture se mogu gajiti samo ako je zemljište plodno i ako se odaberu pogodne kulture koje u ovom slučaju, ako se međuusevi obrađuju, povoljno utiču i na porast i razvoj voćaka. Međutim ako se pogrešno izaberu biljke, voćkama se može naškoditi ... Read More »

Mladi voćnjaci – neophodno je djubrenje za brzi razvoj

Mladi voćnjaci su zasadi u periodu intenzivnog rasta i razvoja voćaka. To je period  od sađenja voćnih sadnica pa sve dok one ne razviju osnovne skeletne grane, s obeležjem predviđenog oblika gajenja. Navedeni period kraći je kod intenzivnih nego ekstenzivnih zasada. Mlade voćke treba redovno đubriti kako bi se ubrzao rast i razvoj. Od pravilnog đubrenja najviše zavisi brzina rasta ... Read More »