Wednesday, 13 December, 2017
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Mladi krompir

Tag Archives: Mladi krompir

Mladi krompir, zaštita bez hemijskih sredstava?

Mladi krompir, zaštita . Zaštita protiv bolesti i šteto?ina je u redovnoj proizvodnji neophodna, jer krompir prati ?itav niz bolesti i šteto?ina. Medutim, u proizvodnji mladog krompira uz primenu preventivnih mera treba težiti potpunom isklju?ivanju hemijskih preparata za zaštitu. Osnove preventivne mere zaštite ?ini koriš?enje zdravog i kvalitetnog sadnog materijala, otpornost sorte, pravilan plodored i nastiranje zemIjišta. Od bolesti u ... Read More »