Sunday, 22 July, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: mkevena so

Tag Archives: mkevena so

Stočna so je neophodna u uzgoju domaće stoke

Sto?na so – Ovcama, i drugim preživarima, treba davati sto?nu so. Poslije zimske ishrane stoku treba dovesti u dobru kondiciju. Posebnu brigu posvetiti izbalansiranoj ishrani. Sto?na so je naj?eš?e koriš?eni mineralni dodatak u ishrani doma?ih životinja. To je naj?eš?e natrijum-hlorid (NaCl) uz druge soli (magnezijum i druge). Životinjama je potreban i natrijum i hlor. Odnos izme?u njih i prisustvo u ... Read More »