Friday, 21 September, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Mitarenje kao proces

Tag Archives: Mitarenje kao proces

Mitarenje kao proces produženja nošenja jaja

Mitarenje – Produženje perioda eksploatacije koka nosilja  Poslednjih dvadeset godina u svetu, a i kod nas, sva ?eš?e se koriste razli?ite metode koje kod kokoši vešta?kim prekidaju proces proizvodnje konzumnih jaja, a posle odre?enog perioda, nasta – vljaju ciklus proizvodnje. Ovaj proces kod živine poznatiji je pod nazivom mitarenje. Postoje više metoda mitarenja kod kokoši: 1./ Prirodnim putem,  2./ Vešta?kim-prinudnim ... Read More »