Saturday, 24 February, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: mišje uši zaštita

Tag Archives: mišje uši zaštita

Bubrenje pupoljaka, mišje uši – vreme je zaštite

Bubrenje pupoljaka, mišje uši – U povoljnim klimatskim uslovima ?a?ava krastavost ploda (Venturia inequalis) je najopasnije oboljenje jabuke, jer uti?e na prinos i tržišnu vrednost plodova. Gljiva prezimljava na opalom liš?u u vo?njaku. Vlaženjem opalog liš?a u prole?e, dolazi do osloba?anja prezimelih spora koje nošene vetrom dospevaju na list i cvet. U kapi vode kijaju i ostvaruju infekciju. Posle perioda ... Read More »