Monday, 24 September, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: mirovanje loze

Tag Archives: mirovanje loze

Period mirovanja loze – sadržaj šećera i skroba

rezidba odlučuje period mirovanja

Period mirovanja –  U našem području vinova loza prolazi kroz period zimskog mirovanja, period kad ne ispoljava vidljivu fiziološku aktivnost. U ovom periodu prestaje rastenje organa, a disanje i transpiracija se svode na minimum. Ulaskom u period zimskog mirovanja vinova loza prelazi u posebno kvalitetno stanje, koje ima druga?ije procese od onih koji dominiraju u vreme perioda vegetacije, ali između ... Read More »

Dve vrste mirovanja vinove loze

vinograd mirovanja rezidba vinove loze crne pegavosti

Zimsko mirovanje vinove loze kao jedan od dva ciklusa razvi?a vinove loze, po?inje kada potpuno opadne liš?e a završava se kada po?ne kretanje sokova u prole?e. Na dužinu trajanja zimskog mirovanja veliki uticaj imaju sorte i klima. U umereno kontinentalnoj klimi ono traje od kraja novembra do druge polovine marta. Razlikujemo dve vrste mirovanja: 1. fiziološko i 2. ekološko Dve ... Read More »