Wednesday, 25 April, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: miroslav malešević

Tag Archives: miroslav malešević

Prihrana pšenice – krajnji rok do faze vlatanja

Prihrana pšenice – prof. dr Miroslav Maleševi?: Prihranu pšenice završiti do faze vlatanja. Ratari koji do sada nisu obavili prihranu pšenice, to svakako treba da urade kada se zemljište prosuši, kako bi biljkama obezbedili dovoljnu koli?inu azota. Pre odluke o prihrani ovog useva važno je da odrede u kojoj fazi rasta se sada nalaze biljke. „Pšenice koje su kasnije posejane ... Read More »