Tuesday, 25 September, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: minus u lozi

Tag Archives: minus u lozi

Vinove loze i osetljivost na minus temperaturu

Vinove loze i osetljivost prema mrazu zavisi od stepena njene biološke aktovnosti. Najve?u osetljivost vinove loze ispoljava u po?etku vegetacionog perioda, a najmanju u postperiodu fizioliškog mirovanja. Ovako ponašanje vinove loze dovodi se u vezu sa ude lom vode u tkiva pojedi nih organa. U zrelim lastarima najmanjeg udela vode ima preko zime. S približavanjem  vegetacionog perioda udeo  vode raste ... Read More »