Sunday, 22 July, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: ministarstvo turizma

Tag Archives: ministarstvo turizma

Konkurs za unapređenje turističke ponude Srbije

ipard II rural ipard za mlade

Konkurs za dodelu kreditnih sredstava za podsticanje kvaliteta turisti?ke ponude Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija raspisuje javni konkurs za dodelu kreditnih sredstava za podsticanje kvaliteta turisti?ke ponude u 2017. godini. Konkursom je predvi?ena dodela kreditnih sredstava za unapre?enje kvaliteta turisti?ke ponude i intenziviranje njenog koriš?enja, izgradnju turisti?ke infrastrukture i suprastrukture kao i uskla?ivanje turisti?kih kapaciteta sa Zakonom o turizmu. Pravo ... Read More »

Konkurs za kreditna sredstva za razvoj turizma

ipard II rural ipard za mlade

Konkurs za kreditna sredstva za razvoj turizma – Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija raspisuje javni Konkurs za dodelu kreditnih sredstava za podsticanje kvaliteta turisti?ke ponude u 2017. godini. Konkursom je predvi?ena dodela kreditnih sredstava za unapre?enje kvaliteta turisti?ke ponude i intenziviranje njenog koriš?enja, izgradnju turisti?ke infrastrukture i suprastrukture kao i uskla?ivanje turisti?kih kapaciteta sa Zakonom o turizmu. Osnovni ciljevi konkursa za ... Read More »