Tuesday, 20 March, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: ministarstvo poljoprivrede

Tag Archives: ministarstvo poljoprivrede

Organska proizvodnja – uslovi za uspešan prihod

organska proizvodnja angus rasa organsko stočarstvo krave

Organska proizvodnja – EKONOMSKI ASPEKTI ORGANSKE POLJOPRIVREDE – Posljednjih deset godina proizvodnja i prerada organskih proizvoda postaje sve popularnija i ekonomski značajnija, mada je ona još uvek zastupljena u niskom postotku, čak i kod zemalja članica EU. Razlog tome je skupa radna snaga, male površine i još uvek nedovoljno usvojena tehnologija. U organskoj proizvodnji neophodna su veća ulaganja neposrednog rada. ... Read More »

Subvencije – uz pomoć kompjutera brže

uredba konkursi

Subvencije – Ministar poljoprivrede Branislav Nedimovi? rekao je da ?e procedura za povla?enje subvencija i?i bez papirologije. On je govore?i o Upravi za agrarna pla?anja rekao da ?e biti pojednostavljena procedura za povla?enje subvencija, kao i da bi ?e to i?i elektronski odnosno bez papirologije. “Hteo sam da padnem u nesvest kada sam video kako to funkcioniše. Kada predate zahtev, ponekad ... Read More »

Zakon o zemljištu samo za velike i …

Zakon o zemljištu – Politi?ki komesari ?e deliti njive na 30 godina – VOICE: Sve spremno za Tenis, Kosti?a, Matijevi?a… Sve što je napisano u Zakonu o poljoprivrednom zemljištu, a ne ide na ruku poljoprivrednicima ve? velikim igra?ima, bilo stranim ili doma?im, potvr?eno je pre par dana u Uredbi koju je potpisao premijer Srbije Aleksandar Vu?i?, a kojom se, poru?uju njegovi ministri, ... Read More »

Kvalitet proizvoda i njegovo označavanje – put uspeha

Kvalitet proizvoda – Veoma je zna?ajno da se me?u mnogim proizvoda na rafovima marketa izdvoji Vaš proizvod – posebnom oznakom kvaliteta. Ministarstvo poljoprivrede je uputilo poziv za izradu naziva i vizuelnog identiteta za prvu javnu oznaku višeg kvaliteta prehrambenih proizvoda u Srbiji traje do 27. maja ove godine. Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine poziva pojedince i grupe autora da ... Read More »