Sunday, 22 July, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: ministarstvo poljoprivrede

Tag Archives: ministarstvo poljoprivrede

Organska proizvodnja – uslovi za uspešan prihod

angus rasa krave organska stočarska

Organska proizvodnja – EKONOMSKI ASPEKTI ORGANSKE POLJOPRIVREDE – Posljednjih deset godina proizvodnja i prerada organskih proizvoda postaje sve popularnija i ekonomski zna?ajnija, mada je ona još uvek zastupljena u niskom postotku, ?ak i kod zemalja ?lanica EU. Razlog tome je skupa radna snaga, male površine i još uvek nedovoljno usvojena tehnologija. U organskoj proizvodnji neophodna su ve?a ulaganja neposrednog rada. ... Read More »

Subvencije – uz pomoć kompjutera brže

uredba konkursi za opremu

Subvencije – Ministar poljoprivrede Branislav Nedimovi? rekao je da ?e procedura za povla?enje subvencija i?i bez papirologije. On je govore?i o Upravi za agrarna pla?anja rekao da ?e biti pojednostavljena procedura za povla?enje subvencija, kao i da bi ?e to i?i elektronski odnosno bez papirologije. “Hteo sam da padnem u nesvest kada sam video kako to funkcioniše. Kada predate zahtev, ponekad ... Read More »

Kvalitet proizvoda i njegovo označavanje – put uspeha

Kvalitet proizvoda – Veoma je zna?ajno da se me?u mnogim proizvoda na rafovima marketa izdvoji Vaš proizvod – posebnom oznakom kvaliteta. Ministarstvo poljoprivrede je uputilo poziv za izradu naziva i vizuelnog identiteta za prvu javnu oznaku višeg kvaliteta prehrambenih proizvoda u Srbiji traje do 27. maja ove godine. Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine poziva pojedince i grupe autora da ... Read More »