Thursday, 22 March, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: mineri paradajz

Tag Archives: mineri paradajz

MINERI LISTA – sprečite na vreme

Lisni mineri su sitni insekti  iz reda muva. To su insekti ?ije larve žive u listovima biljaka. Larve tih insekata se hrane mezofilom lista, a epidermis sa lica i nali?ja lista ostaje nepovre?en. Ošte?eni delovi lista se zovu mine i oni su providni. Pri ja?em osvjetljenju u unutrašnjosti lista se mogu uo?iti larve i ekskrementi koje ostavljaju. Mineri ošte?uju listove ... Read More »