Thursday, 19 July, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: mineri paradajz

Tag Archives: mineri paradajz

MINERI LISTA – sprečite na vreme

mineri lista setva paradajza paradajz uzgoj paradajz virus

Mineri lista su sitni insekti  iz reda muva. To su insekti čije larve žive u listovima biljaka. Larve tih insekata se hrane mezofilom lista, a epidermis sa lica i naličja lista ostaje nepovređen. Oštećeni delovi lista se zovu mine i oni su providni. Pri jačem osvjetljenju u unutrašnjosti lista se mogu uočiti larve i ekskrementi koje ostavljaju. Mineri oštećuju listove ... Read More »