Tuesday, 17 October, 2017
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: mineri lista

Tag Archives: mineri lista

MINERI LISTA – sprečite na vreme

Lisni mineri su sitni insekti  iz reda muva. To su insekti čije larve žive u listovima biljaka. Larve tih insekata se hrane mezofilom lista, a epidermis sa lica i naličja lista ostaje nepovređen. Oštećeni delovi lista se zovu mine i oni su providni. Pri jačem osvjetljenju u unutrašnjosti lista se mogu uočiti larve i ekskrementi koje ostavljaju. Mineri oštećuju listove ... Read More »