Monday, 23 October, 2017
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Mineralni sastav trave sa ispaše

Tag Archives: Mineralni sastav trave sa ispaše

Mineralni sastav mlade trave sa ispaše ISV

zimska ishrana

Mineralni sastav mlade trave . Zelena hrana sa pašnjaka je uglavnom dobro obezbeđena kalcijumom i kalijumom, ali prisutan je nedostatak  fosfora, natrijuma, a kod mlade paša i magnezijuma. Količina fosfora  je niska ako se pašnjaci ne đubre, krmno bilje koristi prezrelo ili  potiče sa sušnog terena kao i ispranih terena zbog obilnijih padavina. Nedostatak fosfora ili  nepovoljan odnos prema kalcijumu može dovesti ... Read More »