Saturday, 21 April, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Mineralni sastav trave sa ispaše

Tag Archives: Mineralni sastav trave sa ispaše

Mineralni sastav mlade trave sa ispaše ISV

zimska ishrana tov junadi konkurs za opremanje kalcijum

Mineralni sastav mlade trave . Zelena hrana sa pašnjaka je uglavnom dobro obezbe?ena kalcijumom i kalijumom, ali prisutan je nedostatak  fosfora, natrijuma, a kod mlade paša i magnezijuma. Koli?ina fosfora  je niska ako se pašnjaci ne ?ubre, krmno bilje koristi prezrelo ili  poti?e sa sušnog terena kao i ispranih terena zbog obilnijih padavina. Nedostatak fosfora ili  nepovoljan odnos prema kalcijumu može dovesti ... Read More »