Thursday, 22 March, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Mineralni sastav mlade trave

Tag Archives: Mineralni sastav mlade trave

Mineralni sastav mlade trave sa ispaše ISV

zimska ishrana tov junadi konkurs za opremanje kalcijum zimski način jalovost kalijum manjak ispaša trave na pašnjacima mineralni sastav trave kaolekovi

Mineralni sastav mlade trave . Zelena hrana sa pašnjaka je uglavnom dobro obezbe?ena kalcijumom i kalijumom, ali prisutan je nedostatak  fosfora, natrijuma, a kod mlade paša i magnezijuma. Količina fosfora  je niska ako se pašnjaci ne đubre, krmno bilje koristi prezrelo ili  potiče sa sušnog terena kao i ispranih terena zbog obilnijih padavina. Nedostatak fosfora ili  nepovoljan odnos prema kalcijumu može dovesti ... Read More »