Sunday, 19 August, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Mineralni sastav mlade trave

Tag Archives: Mineralni sastav mlade trave

Mineralni sastav mlade trave sa ispaše ISV

krompir siliranje STOČNI KELJ kalijum manjak jalovost trave kao lekovi zimska ishrana tov junadi konkurs za opremanje kalcijum trave bolesti papaka goveda

Mineralni sastav mlade trave . Zelena hrana sa pašnjaka je uglavnom dobro obezbe?ena kalcijumom i kalijumom, ali prisutan je nedostatak  fosfora, natrijuma, a kod mlade paša i magnezijuma. Koli?ina fosfora  je niska ako se pašnjaci ne ?ubre, krmno bilje koristi prezrelo ili  poti?e sa sušnog terena kao i ispranih terena zbog obilnijih padavina. Nedostatak fosfora ili  nepovoljan odnos prema kalcijumu može dovesti ... Read More »