Saturday, 22 September, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: mineralna đubriva

Tag Archives: mineralna đubriva

SUNCOKRET đubrenje na vreme daće rezultate

monokultura suncokret desikacija suncokret đubrenje

SUNCOKRET đubrenje, Suncokret je biljka koja ima velike potrebe u hranljivim materijama.  Ova biljka izgrađuje veliku nadzemnu masu i pri tom troši velike količine hranljivih materija. Oko 80% te nadzemne biomase suncokreta otpada na suvu materiju a svega 20% na seme.Po nekim podacima suncokret,  iz zemljišta iznese, za izgradnju 100 kg semena i odgovarajuće vegetativne mase sledeće količine hranljivih materija: N: ... Read More »

Koliko azota za najbolji razvoj žitarica

azot pšenica sejalica bolesti pšenice vaši u pšenici količina n đubriva lema vlatanje pšenice pšenica tokom

Koliko azota –  razvoj pšenice – koliko ?e biljke uzeti azota za razvoj je veoma važno pitanje. Prihrana pšenice se mora obaviti u adekvatnoj koli?ini za svaku parcelu posebno. Postoje metode koje ?e Vam pomo?i da odredite ta?nu koli?inu potrebnog azota, jer on koliko pomaže biljkama u razvoju toliko može i naneti štete prirodnom okruženju. Još jedan razlog potrebi merenja ... Read More »

Đubrenje i uticaj na prinos kod kupine

vino od kupina sorta nega razmnožavanje kupine kupina čester đubrenje kupine

Đubrenje kupine – Savremeni zasadi kupine su visokointezivni i vrlo rodni, i zato ih treba redovno i obilno đubriti. Time se direktno utiče na rentabilnost proizvodnje, duži eksploatacioni period i obezbeđuje visok prinos i dobar kvalitet plodova. Količina i vrsta đubriva zavisi od plodnosti zemljišta, klimatskih uslova i meliorativnog đubrenja. Za đubrenje kupine koriste se organska i mineralna đubriva, a ... Read More »