Sunday, 25 February, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Mikroklima uzgoj životinja

Tag Archives: Mikroklima uzgoj životinja

Mikroklima u objektima za uzgoj životinja

Mikroklima u objektima – Povoljni mikroklimaski uslovi su veoma važan ?inilac, kojim se može dosti?i i održavati visoka proizvodnja, ali isti tako se u neodgovaraju?im mikroklimaskim uslovima proizvodnja može izgubiti. Od mikroklimaskih parametra najzna?ajniji je sastav vazduha u staji. Na sastav vazduha najviše uti?e ventilacija. Osnovni zadatak ventilacije je kontinuirana izmena zaga?enog stajskog vazduha, svežim, spoljnim vazduhom. Ovim se, sa ... Read More »