Saturday, 13 January, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: MIKROKLIMA U ŠTALI

Tag Archives: MIKROKLIMA U ŠTALI

MIKROKLIMA U ŠTALI utiče na kvalitet mleka

MIKROKLIMA U ŠTALI – Uz ?asne izuzetke, koji bi vremenom trebali da postanu pravilo i primer dobre prakse, naši proizvo?a?i uglavnom krave drže u vezanom sistemu. Ako se tome doda i malo ekonomsko dvorište i nedostatak prostora, a i loša navika naših proizvo?a?ada vrlo teško donose odluku da bar naprave neki ispust, onda ne preosta je ništa drugo nego da  ... Read More »