Monday, 23 July, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Mikroklima u objektima

Tag Archives: Mikroklima u objektima

Mikroklima u objektima za uzgoj životinja

stajnjak mikroklima staja gde

Mikroklima u objektima – Povoljni mikroklimaski uslovi su veoma važan činilac, kojim se može dostići i održavati visoka proizvodnja, ali isti tako se u neodgovarajućim mikroklimaskim uslovima proizvodnja može izgubiti. Od mikroklimaskih parametra najznačajniji je sastav vazduha u staji. Na sastav vazduha najviše utiče ventilacija. Osnovni zadatak ventilacije je kontinuirana izmena zagađenog stajskog vazduha, svežim, spoljnim vazduhom. Ovim se, sa ... Read More »