Sunday, 19 August, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: mikotosini

Tag Archives: mikotosini

Mikotoksini u voću i preventivne mere zaštite voća

zasadi malina mikotoksini

Mikotoksini u vo?u i preventivne mere protiv njihove pojave – Mikotoksini su sekundarni metaboliti gljiva koji su toksi?ni za ?oveka i životinje. Opasni su zbog visoke toksi?nosti u malim koli?inama, kao i zbog odsustva naizgled nekog upozorenja koje se može primetiti prilikom uzimanja hrane. Kontaminacija MT poznata od pre 2.000 godina, ali su bolesti povezane sa delovanjem MT tek 1950-60-tih. ... Read More »