Monday, 19 February, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: MIKOTOKSINI

Tag Archives: MIKOTOKSINI

MIKOTOKSINI u živinarstvu i njihov uticaj

kokoške nosilje mikotoksini u

MIKOTOKSINI u živinarstvu – Potcenjen efek?t mikotoksin?. Imuni sistem životinje osl?bljen k?d? je hr?n? kont?minir?n? mikotoksinim?. Oni u niskim koncentr?cij?m? im?ju efek?t n? strukture i funkcije t?nkog creva pa se s?mim tim se sm?njuje ?psorpcija nutritijenata i efik?snost v?kcin? i drugih lekov?. Posledice kont?min?cije živine mikotoksinima može biti ve?i nego što je prvobitno mislio. Direktn? štet? se ?esto ogled? u ... Read More »

Plesni u silaži, njihov uticaj na zdravlje buraga

Plesni u silaži Penicillium. Kako uti?u na zdravlje buraga.- Autor : Dr Anna Catharina Berge, Berge Veterinary Consulting Plesni i njihovi toksini u hranivu predstavljaju sve ve?i globalni izazov, a mnogobrojne prakse u poljoprivredi vezane za životnu sredinu i pre i posle žetve možda doprinose tom pove?anju. Plesnjivo hranivo i mikotoksini su povezivani sa manjim unosom hrane, smanjenom svarljivoš?u i ... Read More »