Sunday, 17 December, 2017
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: MIKOTOKSINI uticaj

Tag Archives: MIKOTOKSINI uticaj

MIKOTOKSINI u živinarstvu i njihov uticaj

kokoške nosilje mikotoksini u

MIKOTOKSINI u živinarstvu – Potcenjen efek?t mikotoksin?. Imuni sistem životinje osl?bljen k?d? je hr?n? kont?minir?n? mikotoksinim?. Oni u niskim koncentr?cij?m? im?ju efek?t n? strukture i funkcije t?nkog creva pa se s?mim tim se sm?njuje ?psorpcija nutritijenata i efik?snost v?kcin? i drugih lekov?. Posledice kont?min?cije živine mikotoksinima može biti ve?i nego što je prvobitno mislio. Direktn? štet? se ?esto ogled? u ... Read More »

Mikotoksini u voću i preventivne mere zaštite voća

zasadi malina mikotoksini

Mikotoksini u vo?u i preventivne mere protiv njihove pojave – Mikotoksini su sekundarni metaboliti gljiva koji su toksi?ni za ?oveka i životinje. Opasni su zbog visoke toksi?nosti u malim koli?inama, kao i zbog odsustva naizgled nekog upozorenja koje se može primetiti prilikom uzimanja hrane. Kontaminacija MT poznata od pre 2.000 godina, ali su bolesti povezane sa delovanjem MT tek 1950-60-tih. ... Read More »