Monday, 18 June, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Mikoriza

Tag Archives: Mikoriza

Mikoriza – gljive u službi pravilnog razvoja biljaka

otpornost gljiva gljive protiv čuvaju mikoriza

Mikoriza – gljive u službi biljaka. Zbog povezanosti sa biljkama i značajne uloge u prirodnim procesima gljive se mogu naći na svim staništima na kojima žive i biljke. Gljive su jednoćelijski ili višećelijski eukariotski organizmi čije somatsko telo može da bude:  1. celularno (kod primitivnih sluzavih gljiva)  2. plazmodijalno (kod složenijih sluzavih gljiva)  3. nemicelijsko (kod kvasaca)  4. micelijsko (kod ... Read More »

GLJIVE čuvaju, razlažu i pomažu kruženju materije

otpornost gljiva gljive protiv čuvaju mikoriza

GLJIVE ?uvaju, razlažu – Zbog povezanosti sa biljkama i zna?ajne uloge u prirodnim procesima gljive se mogu na?i na svim staništima na kojima žive i biljke. Gljive su jedno?elijski ili više?elijski eukariotski organizmi ?ije somatsko telo može da bude: 1. celularno (kod primitivnih sluzavih gljiva) 2. plazmodijalno (kod složenijih sluzavih gljiva) 3. nemicelijsko (kod kvasaca) 4. micelijsko (kod tzv. pravih ... Read More »

Mikoriza simbioza gljiva i biljaka uspeva

Mikoriza  simbioza gljiva i biljaka je prirodna , te je za ve?inu biljaka neophodna za pravilan rast i razvoj. Najjeftinija je metoda intenzifikacije proizvodnje. U novije vreme proizvode se mikrobiološka ?ubriva gde se za poboljšanje proizvodnje koristi mikoriza ili simbioza gljiva i korena biljaka. Ovde uzajamni korisni odnos dva organizma nije vezan samo na leguminoze ve? je mogu? za sve ... Read More »