Wednesday, 18 October, 2017
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Mikoriza simbioza

Tag Archives: Mikoriza simbioza

GLJIVE čuvaju, razlažu i pomažu kruženju materije

otpornost gljiva

GLJIVE čuvaju, razlažu – Zbog povezanosti sa biljkama i značajne uloge u prirodnim procesima gljive se mogu naći na svim staništima na kojima žive i biljke. Gljive su jednoćelijski ili višećelijski eukariotski organizmi čije somatsko telo može da bude: 1. celularno (kod primitivnih sluzavih gljiva) 2. plazmodijalno (kod složenijih sluzavih gljiva) 3. nemicelijsko (kod kvasaca) 4. micelijsko (kod tzv. pravih ... Read More »

Mikoriza simbioza gljiva i biljaka uspeva

Mikoriza  simbioza gljiva i biljaka je prirodna , te je za većinu biljaka neophodna za pravilan rast i razvoj. Najjeftinija je metoda intenzifikacije proizvodnje. U novije vreme proizvode se mikrobiološka đubriva gde se za poboljšanje proizvodnje koristi mikoriza ili simbioza gljiva i korena biljaka. Ovde uzajamni korisni odnos dva organizma nije vezan samo na leguminoze već je moguć za sve ... Read More »