Saturday, 24 February, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Mikoriza simbioza

Tag Archives: Mikoriza simbioza

GLJIVE čuvaju, razlažu i pomažu kruženju materije

otpornost gljiva gljive protiv čuvaju mikoriza

GLJIVE ?uvaju, razlažu – Zbog povezanosti sa biljkama i zna?ajne uloge u prirodnim procesima gljive se mogu na?i na svim staništima na kojima žive i biljke. Gljive su jedno?elijski ili više?elijski eukariotski organizmi ?ije somatsko telo može da bude: 1. celularno (kod primitivnih sluzavih gljiva) 2. plazmodijalno (kod složenijih sluzavih gljiva) 3. nemicelijsko (kod kvasaca) 4. micelijsko (kod tzv. pravih ... Read More »

Mikoriza simbioza gljiva i biljaka uspeva

Mikoriza  simbioza gljiva i biljaka je prirodna , te je za ve?inu biljaka neophodna za pravilan rast i razvoj. Najjeftinija je metoda intenzifikacije proizvodnje. U novije vreme proizvode se mikrobiološka ?ubriva gde se za poboljšanje proizvodnje koristi mikoriza ili simbioza gljiva i korena biljaka. Ovde uzajamni korisni odnos dva organizma nije vezan samo na leguminoze ve? je mogu? za sve ... Read More »