Sunday, 22 July, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Mikoriza simbioza gljiva i biljaka

Tag Archives: Mikoriza simbioza gljiva i biljaka

Mikoriza simbioza gljiva i biljaka uspeva

Mikoriza  simbioza gljiva i biljaka je prirodna , te je za ve?inu biljaka neophodna za pravilan rast i razvoj. Najjeftinija je metoda intenzifikacije proizvodnje. U novije vreme proizvode se mikrobiološka ?ubriva gde se za poboljšanje proizvodnje koristi mikoriza ili simbioza gljiva i korena biljaka. Ovde uzajamni korisni odnos dva organizma nije vezan samo na leguminoze ve? je mogu? za sve ... Read More »