Sunday, 17 December, 2017
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: metoda uzorkovanja

Tag Archives: metoda uzorkovanja

N-min metoda uzorkovanja određuje prihranu

N-min metoda uzorkovanja – Svrha uzorkovanja je odre?ivanje sadržaja mineralnog azota u zemljištu (nitratni + amonija?ni) na osnovu ?ega se daje preporuka za ?ubrenje azotnim ?ubrivima.  Vreme uzorkovanja: 7 – 10 dana pre prve prihrane ozimih useva ili pre setve jarih useva. Najve?a površina parcele sa koje se uzima jedan prose?an uzorak: Ova površina zavisi od toga koliko je parcela ujedna?ena po ... Read More »