Sunday, 22 October, 2017
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: metoda uzorkovanja

Tag Archives: metoda uzorkovanja

N-min metoda uzorkovanja određuje prihranu

N-min metoda uzorkovanja – Svrha uzorkovanja je određivanje sadržaja mineralnog azota u zemljištu (nitratni + amonijačni) na osnovu čega se daje preporuka za đubrenje azotnim đubrivima.  Vreme uzorkovanja: 7 – 10 dana pre prve prihrane ozimih useva ili pre setve jarih useva. Najveća površina parcele sa koje se uzima jedan prosečan uzorak: Ova površina zavisi od toga koliko je parcela ujednačena po ... Read More »