Sunday, 19 August, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: metličenje

Tag Archives: metličenje

Kukuruz i voda tokom sezone porasta

kukruzna svila prinos useva kukuruz zahteva proizvodnja semena kukuruz

Kukuruz i voda – pazite pri izboru hibrida. Kukuruz stvara veliku nadzemnu masu pa u vezi s tim troši velike količine vode po jedinici površine iako nema veliki transpiracioni koeficijent (180 do 270 ), pa se može reći da ova biljka ekonomično troši vodu. Utrošak vode kukuruza zavisi od temperaturnih uslova i genotipskih razlika. Kritični period za vodom je 20 ... Read More »

Kukuruz njegova potreba za vlagom u zemljištu

hibrid kukuruz borealis setva kukuruza fosfor kako plodored kukuruza folijarna prihrana rastvorom

Kukuruz njegova potreba za vlagom. Kukuruz stvara veliku nadzemnu masu pa u vezi s tim troši velike koli?ine vode po jedinici površine iako nema veliki transpiracioni koeficijent (180 do 270 ), pa se može re?i da ova biljka ekonomi?no troši vodu. Utrošak vode kukuruza zavisi od temperaturnih uslova i genotipskih razlika. Kriti?ni period za vodom je 20 dana pre i 10 ... Read More »