Sunday, 23 September, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Meso

Tag Archives: Meso

Kvalitetno meso nastaje u ovčarniku

hemijski sastav jagnje kvalitetno mesa

Kvalitetno meso – U odnosu na druge domaće životinje, ovce su u znatnoj prednosti u pogledu sposobnosti pretvaranja hrane u meso. Nasuprot nepreživarima, ovce najveći deo svojih potreba u hrani obezbeđuju pašom. Ishrana ovaca predstavlja značajan faktor koji ima značajnu ulogu u proizvodnji mesa. Dokazano je da je pri proizvodnji mesa potrebna veća količina hrane nego pri proizvodnji vune. Količina ... Read More »