Saturday, 20 January, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Meso

Tag Archives: Meso

Prodaja proizvoda sa kućnog praga rešava probleme ?

meso prodaja proizvoda

Prodaja proizvoda sa kućnog praga – od 1. januara 2018. godine omogućiće se malim proizvođačima da prodaju svoje proizvode direktno potrošačima sa kućnog praga. Novi Pravilnik je dao bliže uslove koje fizičko lice mora ispuniti u prometu svojih proizvoda sa gazdinstva. PRAVILNIK o malim količinama primarnih proizvoda koje služe za snabdevanje potrošača, području za obavljanje tih delatnosti kao i odstupanja koja se ... Read More »

Kvalitetno meso nastaje u ovčarniku

ovce ishrana ovaca ovca zahtev za vodom

Kvalitetno meso – U odnosu na druge doma?e životinje, ovce su u znatnoj prednosti u pogledu sposobnosti pretvaranja hrane u meso. Nasuprot nepreživarima, ovce najve?i deo svojih potreba u hrani obezbe?uju pašom. Ishrana ovaca predstavlja zna?ajan faktor koji ima zna?ajnu ulogu u proizvodnji mesa. Dokazano je da je pri proizvodnji mesa potrebna ve?a koli?ina hrane nego pri proizvodnji vune. Koli?ina ... Read More »