Saturday, 26 May, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Meso

Tag Archives: Meso

Kvalitetno meso nastaje u ovčarniku

ovce ishrana ovaca ovca zahtev za vodom

Kvalitetno meso – U odnosu na druge doma?e životinje, ovce su u znatnoj prednosti u pogledu sposobnosti pretvaranja hrane u meso. Nasuprot nepreživarima, ovce najve?i deo svojih potreba u hrani obezbe?uju pašom. Ishrana ovaca predstavlja zna?ajan faktor koji ima zna?ajnu ulogu u proizvodnji mesa. Dokazano je da je pri proizvodnji mesa potrebna ve?a koli?ina hrane nego pri proizvodnji vune. Koli?ina ... Read More »