Thursday, 22 March, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: mesečeve mene

Tag Archives: mesečeve mene

BIODINAMIČKA poljoprivreda poseban način proizvodnje

Biodinami?ka poljoprivreda je poseban vid organske poljoprivrede koju je razvio ?uveni austrijski filozof, nau?nik i pisac Rudolf Štajner po?etkom dvadesetog veka. Osnovna Štajnerova teza je bila postojanje „životne sile“ u poljoprivrednim kulturama i zemljištu. Ove „životne sile“ se umanjuju i gube primenom pesticida i vešta?kih ?ubriva, a podsti?u takvim uzgojom biljaka i životinja koji sledi ustaljene prirodne tokove. Ovaj vid poljoprivrede ... Read More »