Monday, 18 June, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Meliorativno đubrenje

Tag Archives: Meliorativno đubrenje

Meliorativno đubrenje zasada višnje

rezidba voćaka višnje trešnja višnja formiranje rezidba višnja zelena rezidba

MELIORATIVNO ?UBRENJE U ZASADIMA VIŠNJE –  Posebno veliku pažnju treba pokloniti ?ubrenju pri zasnivanju zasada jer  ono ima za cilj da nivo hraniva dovede do optimalnog nivoa, posebno  fosfora i kalijuma, i da se isti na?u u zoni korenovog sistema. Zbog toga  su koli?ine uvek ve?e od onih pri ?ubrenju zasada u rodu. Ovo ?ubrenje poznato je kao meliorativno. Meliorativnim ... Read More »

Meliorativno đubrenje kao uslov boljeg roda voća

Meliorativno ?ubrenje – Posebno veliku pažnju treba pokloniti ?ubrenju pri zasnivanju zasada jer ono ima za cilj da nivo hraniva dovede do optimalnog nivoa, posebno fosfora i kalijuma, i da se isti na?u u zoni korenovog sistema. Zbog toga su koli?ine uvek ve?e od onih pri ?ubrenju zasada u rodu. Ovo ?ubrenje poznato je kao meliorativno. Meliorativno ?ubrenje iz osnova ... Read More »