Thursday, 19 October, 2017
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Meliorativno đubrenje

Tag Archives: Meliorativno đubrenje

Meliorativno đubrenje zasada višnje

formiranje rezidba višnja

MELIORATIVNO ĐUBRENJE U ZASADIMA VIŠNJE –  Posebno veliku pažnju treba pokloniti đubrenju pri zasnivanju zasada jer  ono ima za cilj da nivo hraniva dovede do optimalnog nivoa, posebno  fosfora i kalijuma, i da se isti nađu u zoni korenovog sistema. Zbog toga  su količine uvek veće od onih pri đubrenju zasada u rodu. Ovo đubrenje poznato je kao meliorativno. Meliorativnim ... Read More »

Meliorativno đubrenje kao uslov boljeg roda voća

Meliorativno đubrenje – Posebno veliku pažnju treba pokloniti đubrenju pri zasnivanju zasada jer ono ima za cilj da nivo hraniva dovede do optimalnog nivoa, posebno fosfora i kalijuma, i da se isti nađu u zoni korenovog sistema. Zbog toga su količine uvek veće od onih pri đubrenju zasada u rodu. Ovo đubrenje poznato je kao meliorativno. Meliorativno đubrenje iz osnova ... Read More »