Monday, 24 September, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Meliorativna obrada zemljišta

Tag Archives: Meliorativna obrada zemljišta

Meliorativna obrada zemljišta popravlja njegov kvalitet

travnjak kako zasnivanje ekološke kuće travne smeše đubrenje travnjaka

Meliorativna obrada zemljišta. Biljna proizvodnja je limitirana nizom, uglavnom, prepoznatljivih činilaca, na koje čovek može da utiče u većoj ili manjoj meri. Pored tih činilaca ( seme,ishrana i zaštita bilja, navodnjavanje, odvodnjavanje itd.) ,jedan od osnovnih činilaca je i obrada zemljišta. Obrada zemljišta ima za cilj stvaranje povoljnih uslova u orni?nom sloju za rast i razvoj biljaka. Postoje zemljišta sa ... Read More »