Saturday, 13 January, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Meliorativna obrada zemljišta

Tag Archives: Meliorativna obrada zemljišta

Meliorativna obrada zemljišta popravlja njegov kvalitet

Meliorativna obrada zemljišta. Biljna proizvodnja je limitirana nizom, uglavnom, prepoznatljivih ?inilaca, na koje ?ovek može da uti?e u ve?oj ili manjoj meri. Pored tih ?inilaca ( seme,ishrana i zaštita bilja, navodnjavanje, odvodnjavanje itd.) ,jedan od osnovnih ?inilaca je i obrada zemljišta. Obrada zemljišta ima za cilj stvaranje povoljnih uslova u orni?nom sloju za rast i razvoj biljaka. Postoje zemljišta sa ... Read More »