Sunday, 17 December, 2017
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: melastemin

Tag Archives: melastemin

Regulatori rasta za povrće u vrtovima

regulatori rasta berba kupusa

Regulatori rasta – Od prirodnih regulatora rasta i razvoja biljaka imamo stemine i algazole, a i jedan i drugi su na prirodnoj bazi. Za stemine se smatra da je prirodni bioregulator koji uti?e na pove?anje prinosa i poboljšanje kvaliteta biljnih proizvoda.  Koriste se ve? duže vreme ne samo kod povr?a ve? i kod drugih vrsta, kao na pr. ratarstvo, vo?arstvo, ... Read More »