Wednesday, 18 October, 2017
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: melase

Tag Archives: melase

Siliranje uz dodavanje kukuruzne prekrupe, melase

pravilna ishrana

Siliranje – Vrlo često se pojam spremanja silaže poistovećuje sa postupkom siliranja, što je samo delimično tačno, ali ima i određenih specifičnosti. Da bi ovaj pojam bio jasan prvo treba objasniti proces siliranja. Suština spravljanja silaže je da se biljna masa izoluje od uticaja kiseonika (sabijanjem, gaženjem ili na neki drugi način). Na taj način stvaraju se povoljni uslovi za ... Read More »