Saturday, 24 February, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: melase

Tag Archives: melase

Siliranje uz dodavanje kukuruzne prekrupe, melase

soja sirova pravilna ishrana otvorene štale enzimi neplodnost kod goveda siliranje balans hraniva količina hraniva plodnost grla uspešno stočarstvo muža krava zdravlje vimena gajenje hranivo

Siliranje – Vrlo ?esto se pojam spremanja silaže poistove?uje sa postupkom siliranja, što je samo delimi?no ta?no, ali ima i odre?enih specifi?nosti. Da bi ovaj pojam bio jasan prvo treba objasniti proces siliranja. Suština spravljanja silaže je da se biljna masa izoluje od uticaja kiseonika (sabijanjem, gaženjem ili na neki drugi na?in). Na taj na?in stvaraju se povoljni uslovi za ... Read More »