Tuesday, 20 March, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: MEHANIZACIJA uslov proizvodnje

Tag Archives: MEHANIZACIJA uslov proizvodnje

ISPRAVNA mehanizacija uslov uspešne proizvodnje

ISPRAVNA mehanizacija. Nema uspešne proizvodnje bez savremene mehanizacije i njene pravilne primene. Me?utim, ako se mehanizacija nepravilno primjenjuje ili je nema dovoljno, ili je lošega kvaliteta, posledice mogu biti znatne, a odražavaju se u slede?em: • pove?ano sabijanje zemljišta, • loše izvo?enje obrade, setve i nege, • mehani?ko ošte?enje biljaka i plodova biljaka, pove?ani gubici pri žetvi, • izvo?enje agrotehni?kih ... Read More »