Monday, 19 February, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Međunarodni poljoprivredni sajam

Tag Archives: Međunarodni poljoprivredni sajam

Međunarodni poljoprivredni sajam Novi Sad

Me?unarodni poljoprivredni sajam, bi?e održan od 14. do 20. maja u Novom Sadu, a na toj manifestaciji predstavi?e se oko 1.500 izlaga?a iz 60 zemalja i najzna?ajniji doma?i privrednici iz oblasti agrara i grana koje imaju veze s poljoprivredom. Italija je Zemlja partner ovogodišnje priredbe i na sajmu ?e biti predstavljeno 16 italijanskih preduze?a iz oblasti poljoprivrede. Kolektivni nastup kompanija ... Read More »