Friday, 20 July, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: medovina vino

Tag Archives: medovina vino

Medovina za hladne dane koji nam dolaze

medovina

Medovina za dane jesenje. Za medovinu znamo da je alkoholno pi?e od meda i vode koje, a što je normalno, nastaje alkoholnim vrenjem. Medovina može sadržati pored meda i druge dodatke, kao što su: polen, propolis, razne travke i td. Zavisno od tih dodataka, sre?emo se i sa raznim drugim imenima (hidromel….). Svi znamo da medovina datira od najstarijih vremena. ... Read More »

Medovina – vino od starina za zdravlje i uživanje

medovina

Medovina – vino od meda je kao što je ve? poznato bilo pi?e starih Slovena odakle i poti?e prva prozvodnja ovog napitka, gde se kao osnovna sirovina koristi med. Med se u po?etku koristio isklju?ivo samo za ishranu, a nešto kasnije po?eo je da se meša sa raznim dodacima pi?a, trava i tako je nastala medovina. Stari Grci su spravljali ... Read More »