Monday, 16 July, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: medovina lek

Tag Archives: medovina lek

Medovina – vino od starina za zdravlje i uživanje

medovina

Medovina – vino od meda je kao što je ve? poznato bilo pi?e starih Slovena odakle i poti?e prva prozvodnja ovog napitka, gde se kao osnovna sirovina koristi med. Med se u po?etku koristio isklju?ivo samo za ishranu, a nešto kasnije po?eo je da se meša sa raznim dodacima pi?a, trava i tako je nastala medovina. Stari Grci su spravljali ... Read More »